سهمیه اماکن رفاهی

قابل توجه كليه همكاران رسمي (شاغل و بازنشسته)

سهميه * آبان ماه 98 * اماكن رفاهي بشرح ذيل اعلام مي گردد، همكاراني كه تمايل به استفاده از اماكن مذكور را دارند نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند.
ضمنا توجه همكاران را به نكات زيرجلب مي نمایيم.
1-اولويت با افرادي است كه تاكنون از اماكن فوق استفاده ننموده اند.
2-افراد استفاده كننده از اماكن فوق بايد (محرم) باشند،
3- پذيرش بيشترازظرفیت اعلام شده در اماكن فوق امكان پذير نمي باشد.
4-درضمن نتیجه قرعه کشی افراد انتخاب شده ازطریق تماس با تلفن همراه متقاضی اعلام می گردد.

هتل بهمن مشهد

ردیفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
130/07/98 لغایت 03/08/984 نفر24/07/98
201/08/98 لغایت 04/08/982 نفر*
303/08/98 لغایت 06/08/983 نفر*
405/08/98 لغایت 08/08/982 نفر*
507/08/98 لغایت 10/08/985 نفر*
611/08/98 لغایت 14/08/983 نفر*
712/08/98 لغایت 15/08/985 نفر*
813/08/98 لغایت 16/08/982 نفر*
919/08/98 لغایت 22/08/983 نفر*
1024/08/98 لغایت 27/08/985 نفر*
1128/08/98 لغایت 28/08/985 نفر*
1228/08/98 لغایت 01/09/982 نفر*
1326/04/98 لغایت 29/04/983 نفر*
1427/04/98 لغایت 30/04/982 نفر*

هتل دیدار کیش

مهمانسرای قشم

رديفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
102/08/98لغایت 05/08/984 نفر24/07/98
206/08/98لغایت 09/08/984 نفر*
314/08/98لغایت 17/08/984 نفر*
422/08/98لغایت 25/08/984 نفر*
526/08/98لغایت 29/08/984 نفر*

ویلای رستم رود شمال

ردیفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
103/08/98 لغایت 06/08/988 نفر24/07/98
210/08/98 لغايت 13/08/988نفر*
311/08/98 لغايت 14/08/988 نفر*
415/08/98 لغایت 18/08/988 نفر*
519/08/98 لغایت 22/08/988 نفر*
620/08/98 لغایت 23/08/988 نفر*
723/08/98 لغایت 26/08/988 نفر*
827/08/98 لغایت 30/08/988 نفر*

font-family: 'yekan';