سهمیه اماکن رفاهی

قابل توجه كليه همكاران رسمي (شاغل و بازنشسته)

سهميه * تیرماه 98 * اماكن رفاهي بشرح ذيل اعلام مي گردد، همكاراني كه تمايل به استفاده از اماكن مذكور را دارند نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند.
ضمنا توجه همكاران را به نكات زيرجلب مي نمایيم.
1-اولويت با افرادي است كه تاكنون از اماكن فوق استفاده ننموده اند.
2-افراد استفاده كننده از اماكن فوق بايد (محرم) باشند،
3- پذيرش بيشترازظرفیت اعلام شده در اماكن فوق امكان پذير نمي باشد.
4-درضمن نتیجه قرعه کشی افراد انتخاب شده ازطریق تماس با تلفن همراه متقاضی اعلام می گردد.

هتل بهمن مشهد

رديفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
102/04/98 لغایت 05/04/984 نفر26/03/98
203/04/98 لغایت 06/04/982 نفر*
306/04/98 لغایت 09/04/985 نفر*
407/04/98 لغایت 10/04/982 نفر*
509/04/98 لغایت 12/04/982 نفر*
610/04/98 لغایت 13/04/985 نفر*
711/04/98 لغایت 14/04/983 نفر*
813/04/98 لغایت 16/04/984 نفر*
914/04/98 لغایت 17/04/984 نفر*
1014/04/98 لغایت 17/04/984 نفر*
1118/04/98 لغایت 21/04/983 نفر*
1219/04/98 لغایت 22/04/982 نفر*
1326/04/98 لغایت 29/04/983 نفر*
1427/04/98 لغایت 30/04/982 نفر*

هتل دیدار کیش

مهمانسرای قشم

رديفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
101/04/98 لغایت 04/04/984 نفر26/03/98
209/04/98 لغایت 12/04/984 نفر*
321/04/98 لغايت 24/04/984 نفر*
425/04/98 لغایت 28/04/984 نفر*

ویلای رستم رود شمال

ردیفتاريخ سهميهظرفيت اتاققرعه کشی
103/04/98 لغایت 06/04/988 نفر26/03/98
211/04/98 لغايت 14/04/988نفر*
315/04/98 لغايت 18/04/988 نفر*
419/04/98 لغایت 22/04/988 نفر*
523/04/98 لغایت 26/04/988 نفر*
627/04/98 لغایت 30/04/988 نفر*

font-family: 'yekan';