اماکن رفاهی استان

مهمانسرا شماره 1 مخابرات

آدرس: بلوار کریم خان زند ـ خیابان انوری ـ جنب اداره آموزش، مهمانسرا شماره 1 مخابرات
شماره تلفن پذیرش مهمانسرا: 32310000 ـ 32310001
شماره تماس جهت هماهنگی استفاده از مهمانسراهای استان فارس: 32310101 شماره فاکس 32310003

رستوران شماره یک پیام

آدرس: بلوار کریم خان زند، جنب بانک رفاه
ساعات انجام کار رستوران: ظهرها 30 : 12 تا30 : 14 عصرها 19 تا 22
شماره تلفن جهت هماهنگی با رستوران شماره یک پیام: 32341200 شماره فاکس: 32331999

رستوران شماره دو پیام

آدرس: خیابان قصردشت – ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس
ساعات انجام کار رستوران پیام: ظهرها 12 تا 15 عصرها 19 تا 22
شماره تلفن جهت هماهنگی با رستوران شماره دو پیام: 36112500 ـ 36112503

font-family: 'yekan';